aerodynamics หรือ อากาศพลศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศผ่านวัตถุต่างๆ แล้วดูว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง มุ่งที่จะอธิบายธรรมชาติของการไหลของอากาศในรูปแบบต่างๆ รอบๆตัวเรา

ทำไมอากาศด้านบนปีกเครื่องบินถึงไหลเร็วกว่าด้านล่าง?

ทำไมอากาศด้านบนปีกเครื่องบินถึ…

Continue Readingทำไมอากาศด้านบนปีกเครื่องบินถึงไหลเร็วกว่าด้านล่าง?