ABOUT US / เกี่ยวกับเรา

          Aexotic Aerobotic เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เรามีการศึกษาแยกเป็น 2 ด้านคือ

ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ : Robot Operating System, Autonomous System, Image Processing, Machine Learning And Artificial Intelligence และอื่นๆ

ด้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก : Aerodynamics, Flight Mechanics, Computational Fluid Dynamics, Aircraft Design, Aircraft Autonomous Control, Unmanned Aircraft, Unmanned Aerial System และอื่นๆ

           ซึ่ง Aexotic Aerobotic นั้นจะมีการเผยแพร่ให้ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่สำหรับโลกต่อไป และคาดหวังว่าในสักวันจะสามารถสร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้      

Aexotic Aerobotic Laboratory  555/1  หมู่ 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000