AEXROS ROBOT : AEXROS PLEIADES

หุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ ROS สำหรับคนไทย

*** 01/08/2021 Important Update *** มีการอัพเดท pakcage ของ aexros robot ใหม่เพิ่มความสมูทในการนำทาง อย่าลืมโคลนแพคเกจมาใหม่กันนะครับ​

          Aexros Robot เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robot Operating System)โดยเฉพาะ ใช้วัสดุที่ราคาย่อมเยาว์และมีคุณภาพดี มาพร้อม Tutorial การใช้งานออนไลนภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คนไทยโดยเฉพาะ

สิ่งที่ Aexros robot : Aexros Pleiades ทำได้

กระผม Aexros Pleiades จะเป็นตัวช่วยพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับคนไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านหุ่นยนต์และอัตโนมัติของไทยให้แข็งแกร่ง
aexros
Aexros Pleiades
First robot of Aexotic Aerobotic laboratory

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ Aexros Robot แล้ว สามารถเข้าดู Tutorials ได้ตามวิธีดังนี้เลย

Aexotic Aerobotics ขอบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสเราครับ