ศึกษาความรู้ในเรื่องที่คุณสนใจเกี่ยวกับ อากาศยาน และหุ่นยนต์ ได้เลยฟรีๆ ที่นี่ที่ Aexotic Aerobotics

เลือกหัวข้อที่คุณต้องการศึกษา

Aerospace Engineering-อากาศยาน การบิน และอวกาศ
Robotics Engineering - วิทยาการหุ่นยนต์