คอร์สอบรม การใช้งาน ROS ควบคุมแขนกลร่วมกับ Moveit

Robotic arm contol with ROS and Moveit

*** ยังไม่เปิดรับสมัคร ***  

เพียง 3,400 บาทเท่านั้น รวมอุปกรณ์ (รายละเอียดดูด้านล่าง) ***

คอร์สอบรมออนไลน์ การใช้งาน ROS ควบคุมแขนกลร่วมกับ MoveIt ซึ่งเป็น Motion Planning Framework บน ROS สำหรับควบคุมแขนกล และได้รับการออกแบบให้สามารถนำไปใช้สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้

เนื้อหาการอบรม

เป็นการเรียนไปด้วยทำไปด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และช่วยคลายข้อสงสัยได้  ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python และการเขียนโปรแกรมด้วย Arduino ระดับพื้นฐาน แต่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการใช้งาน ROS มาก่อน

ช่วงเวลาในการอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง แบ่งการอบรมเป็น 2 ครั้ง คือ 

ครั้งแรก : วันเสาร์ ที่ –  กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ ที่ –  กันยายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น.

โดยเอกสาร ลิ้งค์การอบรม และการนัดหมายต่างๆ จะนัดหมายผ่านกลุ่มบน Social Network ที่จัดตั้งขึ้น  ในการสอนจะมีการบันทึกวิดีโอสำหรับดูย้อนหลังให้ทุกครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้

  1. MG90 servo 0-180 องศา 6 ตัว
  2. MG996R servo 0-180 องศา 1 ตัว
  3. สายไฟ
  4. บอร์ด Arduino Nano
  5. บอร์ดควบคุม PWM Servo  PCA9685  I2C interface 16 channel 
  6. คอมพิวเตอร์ Notebook ที่ติดตั้ง Ubuntu 20.04 และ ROS Noetic (สามารถลงบน Virtual Machine ได้)  (ผู้อบรมเตรียมเอง)

การชำระเงิน

ชำระผ่านบัญชี ธนาคาร โดยโอนเงินมาที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 7072694007

ชื่อบัญชี ภูวนาถ เผือกทอง

หลังโอนแล้วให้ส่งสลิปมาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

  • line id : vgspica
  • email : contact@axtaerobotic.com
  • Facebook chat : https://www.facebook.com/Aerobotic.Aexotix