คอร์สอบรมออนไลน์ การใช้งาน ROS ร่วมกับหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ และการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ รุ่น 2

ROS for Mobile Robot and Computer Vision #2
โดย Aexotic Aerobotic Laboratory

ในราคา 2,000 บาทไม่รวมอุปกรณ์ ( อุปกรณ์สามารถจัดหาเอง รายละเอียดดูด้านล่าง )ได้

พิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา รับส่วนลดทันที 500 บาทเพียงติดต่อมาที่เราแล้วแสดงบัตรนักศึกษาก่อนโอนเงิน

คอร์สอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROS) สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) ร่วมกับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาการใช้งาน ROS เชื่อมต่อกับกล้อง แล้วทำการประมวลผลภาพเพื่อนำไปควบคุมหุ่นยนต์ โดยคอร์สนี้จะสอนพื้นฐานของ ROS ด้วย และสอนการประยุกต์การประมวลผลภาพ ในการติดตามวัตถุร่วมกับหุ่นยนต์โดยใช้ OpenCV และ Deep Learning

หุ่น Orion สำหรับการอบรม

เนื้อหาการอบรม 

เป็นการเรียนไปด้วยทำไปด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และช่วยคลายข้อสงสัยได้  ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python และการเขียนโปรแกรมด้วย Arduino ระดับพื้นฐาน แต่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการใช้งาน ROS มาก่อน โดยการสอนพื้นฐานของ ROS และการใช้งานLinux จะมีวีดีโอให้ศึกษาก่อนเริ่มเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้ได้ใช้เวลากับการประยุกต์ได้อย่างเต็มที่

ช่วงเวลาในการอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง แบ่งการอบรมเป็น 3 ครั้ง คือ 

ครั้งแรก : –

ครั้งที่ 2 : –

ครั้งที่ 3 : –

โดยเอกสาร ลิ้งค์การอบรม และการนัดหมายต่างๆ จะนัดหมายผ่านกลุ่มบน Social Network ที่จัดตั้งขึ้น  ในการสอนจะมีการบันทึกวิดีโอสำหรับดูย้อนหลังให้ทุกครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้

อุปกรณ์ที่จะใช้ในการอบรม มีดังต่อไปนี้

1 Raspberry Pi 4 Ram 4GB

2. มอเตอร์ และล้อ

3. กลอ้ง USB camera

4. Ultrasonic Sensor

5. L298n Motor Driver

6. Arduino Nano

7. Micro SD card 32 GB

8. Connecting wire (สายไฟ)

9. Protoboard (บอร์ดทดลองต่อวงจร)

10. สาย USB type C และ Micro USB

11. ชุดเฟรมหุ่นยนต์ (ชิ้นส่วนและนอต สกรู ต่างๆ)

12. Power Bank หรือแหล่งจ่ายไฟอื่นๆ สำหรับหุ่นยนต์

คอมพิวเตอร์ Notebook ที่ติดตั้ง Ubuntu 20.04 และ ROS Noetic ได้

*** อุปกรณ์จะเริ่มจัดส่งวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ***

การชำระเงิน

ชำระผ่านบัญชี ธนาคาร โดยโอนเงินมาที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 7072694007

ชื่อบัญชี ภูวนาถ เผือกทอง

หลังโอนแล้วให้ส่งสลิปมาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

  • line id : vgspica
  • email : contact@axtaerobotic.com
  • Facebook chat : https://www.facebook.com/Aerobotic.Aexotix